ไม่ว่าครั้งใดที่สังคมไทยต้องเผชิญวิกฤต จะเห็นปรากฏการณ์ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน หลั่งไหลส่งต่อความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย เช่นเดียวกับวิกฤตผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน แต่คนในสังคมไทยก็ไม่ทอดทิ้งกัน

เป็นเวลามากกว่า 1 ปี ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผนึกกำลังภาครัฐและพันธมิตร ร่วมเคียงข้างคนไทย “คนละไม้คนละมือ” นำอาหารพร้อมทานหลายล้านแพ็ค น้ำดื่มหลายล้านขวด รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบการสื่อสาร และสิ่งของจำเป็น ไปช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน..