วันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ก.พ.) เห็นชอบแพ็กเกจมาตรการสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือแพ็กเกจรถอีวี เบื้องต้นแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถกระบะ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติฃ

โดยในแพ็กเกจมาตรการที่ออกมาจะมีทั้งการลดภาษีนำเข้า ลดภาษีสรรพสามิต และรัฐบาลให้เงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยคาดว่าจะทำให้ราคารถยนต์อีวีถูกลงสูงสุด 150,000 บาทต่อคัน

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ในครั้งนี้ ยังได้เห็นชอบมาตรการลดภาษีสรรพสามิตในส่วนของภาษีน้ำมันดีเซล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพในด้านพลังงาน โดยจะออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้จากที่ได้ประเมิน หากลดภาษีทุก 1 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันจัดเก็บที่ 5.99 บาทต่อลิตร จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 24,000 ล้านบาทต่อปี