เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)สมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจ.สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 656 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 559 ราย อำเภอเมือง 220 ราย อำเภอพระประแดง 117 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 30 ราย อำเภอบางพลี 123 ราย อำเภอบางบ่อ 11 ราย อำเภอบางเสาธง 58 ราย รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ 97 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุ 58- 66 ปี รวมเสียชีวิตสะสม 275 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบันจำนวน 29,032 ราย ในพื้นที่ 24,412 ราย นอกพื้นที่ 4,620 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,361 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1,886 ราย รักษาใน Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,126 ราย

นพ.นนท์ กล่าวต่อว่า วันนี้ตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ ภายในเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ต้องขังแดน 7 ติดเชื้อแล้วจำนวน 391 ราย และโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด อำเภอบางเสาธง อีกจำนวน 40 ราย ส่วนที่เหลือเป็นคลัสเตอร์เดิมที่แพร่ระบาดในกลุ่มคนใกล้ชิด