เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ บุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ฉีดพ่น   ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ณ ศาลาปริยัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บริเวณชั้น 1-2 จำนวน 70 เตียง อีกทั้งได้พ่นบริเวณศาลาการเปรียญ และบริเวณกุฏิพระสงฆ์  โดยมีพระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  ให้การต้อนรับ   ซึ่ง มจพ. ร่วมกับ นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมทีมงาน และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมความพร้อมของวัดมัชฌันติการาม ที่จัดเป็นศูนย์ที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) เพื่อแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ครอบครัว สร้างความมั่นใจให้กับวัด ชุมชน และผู้ป่วย ก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม ทางสำนักงานเขตบางซื่อจะเข้ามาจัดระบบเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 นี้