เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน เปิดเผยว่า จากที่มีการแชร์ภาพประชาชนมารอฉีดวัคชีน ที่สถานีกลางบางชื่อเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไม่ได้นิ่งนอนใจ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาความแออัด และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทางศูนย์ฯ จึงขอปรับการดำเนินการดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ สามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุด ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดให้บริการอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการสะดวก ใกล้บ้าน และมีจำนวนผู้มารับบริการน้อยกว่า

อย่างไรก็ตามหากยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการที่สถานีกลางบางซื่อ ขอให้มาตามเวลาเปิดของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น. และหากสามารถจัดสรรเวลาได้ แนะนำให้มาใช้บริการช่วงบ่าย ซึ่งมีผู้มารับบริการน้อยกว่า 2. ผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ขอให้มารับบริการตรงตามเวลานัด และสามารถใช้แอพพลิเคชั่นวัคซีนบางซื่อ ซึ่งจะทำให้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองจากบ้าน และสามารถรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม และเข้าสู่จุดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า 3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน รูปแบบ On-site ให้รับบริการช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความแอัดในช่วงเช้า และเปิดโอกาสให้การบริการผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น 4. ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง สามารถงดเว้นขั้นตอนการวัดความดันโลหิตได้โดยสมัครใจ เพื่อทำให้ลดความแออัดบริเวณจุดนี้ และสามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น

5. การให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ก.ค.64 จึงไม่จำเป็นต้องรีบมาในวันแรกจนเกิดความแออัด ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากร ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมดูแลประชาชนเต็มกำลังด้วยรอยยิ้ม และความยินดีเช่นเดิม