เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า วานนี้ (18 มี.ค.) ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่งใน จ.บุรีรัมย์ จ.อุดรธานี และ จ.ศรีสะเกษ ในคดีพิเศษที่ 53/2564 กรณีการฮั้วประมูลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ต่างๆ เกี่ยวเนื่องกัน วงเงินงบประมาณ 67,709,000 บาท

ผลการตรวจค้นพบบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องหลายราย มีวงเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาท เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ฯ และเอกสารในโครงการอื่นๆ รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ/เอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินค่าฮั้วประมูล ข้อมูลเอกสารคู่เทียบงานประกวดราคาโครงการต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดอายัดเพื่อนำมาตรวจสอบและจะเร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดพร้อมขยายผลต่อไป

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวอีกว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้แจ้งเบาะแสมาที่ดีเอสไอว่า มีกลุ่มขบวนการจัดฮั้วประมูลในระบบประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยจัดฮั้วประมูลในโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งมีข้อพิรุธ คือ กลุ่มนิติบุคคลในขบวนการที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ผู้ยื่นเสนอราคาเกือบทุกราย และมีการติดต่อให้สมยอมราคา ถ้าไม่เข้าร่วมสมยอมราคา กลุ่มนิติบุคคลในเครือข่ายก็สามารถชนะการประกวดราคาได้ โดยจะเสนอราคาเป็นรายสุดท้าย และต่ำกว่ารายที่เสนอราคาต่ำสุดเพียงเล็กน้อย

หลังรับแจ้งดีเอสไอได้สืบสวนหาหลักฐานเบื้องต้นพบว่า คดีมีมูลความผิดฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และ 5 นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารและการทำธุรกรรมทางการเงิน และร่องรอยพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังพบพฤติการณ์ดังกล่าวในหลายโครงการ จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลอาญา เพื่อเข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการเชื่อมโยงหาเครือข่ายขบวนการในการฮั้วประมูล