นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้เห็นชอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 แบบวิถีใหม่ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความคาดเคลื่อนสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนว่า ปีนี้สามารถจัดกิจกรรมเล่นน้ำ และสาดน้ำได้ ทาง ศบค.จึงได้กำชับมายัง วธ.ให้เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชน ว่า มาตรการโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ได้อนุญาตให้เล่นน้ำ หรือสาดน้ำได้แต่อย่างใด อนุญาตเฉพาะการจัดประเพณีการละเล่น การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร ได้เท่านั้น พร้อมย้ำทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ได้ประสานงานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยย้ำให้ประสานงานกับจังหวัดในการขออนุญาตการจัดกิจกรรม ทั้งการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19