เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จในลักษณะข่าวปลอม (Fake News) จากผู้ไม่หวังดีที่พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจพบข่าวปลอมอีก 3 กรณี คือ

1.บังคับหมอพยาบาลให้ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เพื่อนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กลุ่ม VVIP ตรวจสอบจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม 2.สินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 2 แสนบาท ได้รับการยืนยันจาก ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ และ 3.ปิดจุดตรวจโควิด-19 เขตดินแดง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อมากเกินไป ได้รับการยืนยันจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุเทพมหานคร ว่าเป็นข่าวปลอม

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน และยังเสี่ยงถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87