สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 24,635 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 24,601 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 34 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,330,285 ราย หายป่วยกลับบ้าน 25,753 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,109,609 ราย กำลังรักษา 250,737 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,718 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 22 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.8

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,553,720 ราย หายป่วยแล้ว 3,278,103 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 81 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,880 ราย