เมื่อวันนี้ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รอง ผวจ.สุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.วุฒิชัย แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 13/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุรินทร์ หรือ โควิด-19 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการประกาศโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นออกไปเป็นหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 30 คน

ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์เพียงเสนอ แต่ผู้ที่อนุมัติ คือ ศบค. ส่วนกลาง ซึ่งมาตรการที่จะปรับเป็นโรคประจำถิ่นนั้น ต้องมีมาตรการถึง 13 ข้อ ซึ่งมีอีกหลายข้อที่เรายังไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการดังกล่าว ในที่ประชุมจึงขอให้เลื่อนออกไปหลังสงกรานต์ และจะทำการประเมินอีกรอบ เพราะช่วงสงกรานต์ อาจจะมีคลัสเตอร์ใหญ่อีกรอบ ซึ่งก็ยังรอประเมินสถานการณ์ช่วงสงกรานต์ยากอยู่ ทั้งนี้ อัตราการครองเตียงผู้ป่วยของจังหวัดสุรินทร์ยังสูงอยู่ โดยค่าเฉลี่ยกว่า 8% ซึ่งเกณฑ์อยู่เพียง 3% อาจมาจากวัคซีนเข็มที่ 3 เรายังมีตัวเลขไม่ถึง 20% ทำให้มีผู้ป่วยหนักยังสูงอยู่ ส่วนจำนวนเตียงทั้งหมดทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม อยู่ที่ 671 เตียง มีผู้ป่วยหนัก 71 เตียง ใส่ท่อช่วยหายใจ 8 เตียง

ทั้งนี้ ทางทีมแพทย์ยังกังวลสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ จึงขอความร่วมมือทุกคน ก่อนกลับมาบ้าน งดไปพื้นที่เสี่ยง 7 วัน และตรวจ ATK ก่อนเดินทาง จะลดความเสี่ยงลงได้มาก.