พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 31 มี.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 46.86 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.45 บาท, E20 = 38.34, แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.18 บาท, E85 = 31.64 บาท, ดีเซล B7= 29.94 บาท, ดีเซล-B10 = 29.94 บาท, ดีเซล-B20=29.94 บาท, ดีเซลพรีเมียม B7 = 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร