เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดจุกคลี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี หลังทราบข่าวมีชาวบ้านน้ำโอ่งขนาดใหญ่มาถวายเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณหน้าของวัดมีโอ่งบรรจุน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร วางเรียงเป็นแถวยาวกว่า 20 ใบ ทุกใบเขียนภาพวิวทิวทัศน์ ท้องทุ่งนา แสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านใน อ.บางระจัน ด้วยสีน้ำอย่างสวยงาม และภายในวัดก็พบโอ่งน้ำขนาดเดียวกันอีกเป็นจำนวนมาก วางเรียงรายอยู่รอบอุโบสถนับร้อยใบ บางใบก็วาดภาพเสร็จสิ้นแล้วอย่างสวยงาม ขณะที่บางใบก็ยังไม่ได้วาดภาพลงไป

พระมหาจรัญ ภัททะจาโร เจ้าอาวาสวัดจุกคลี กล่าวว่า เดิมทีมีชาวบ้านนำโอ่งมาถวายให้วัด 2 ใบ เพื่อใช้บรรจุและเก็บกักน้ำไว้ใช้ แต่ต่อมาโอ่งทั้ง 2 ใบ ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงได้นำมาเขียนภาพวาดลงไปแล้วนำมาตั้งไว้หน้าวัด จากนั้นชาวบ้านที่ผ่านไปมาเห็นว่าสวยงามก็นำโอ่งมาถวายจนปัจจุบันมีร้อยกว่าใบ จึงนำมาตั้งเป็นกำแพงหน้าวัดบ้าง รอบอุโบสถบ้าง โดยว่าจ้างช่างเขียนภาพมาวาดภาพแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านบางระจัน เขียนชื่อผู้นำโอ่งมาบริจาคไว้ที่ฐาน ปัจจุบันเขียนภาพแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 50% โอ่งที่เขียนภาพเสร็จแล้วก็จะนำน้ำมาใส่ไว้ ไม่ให้น้ำแห้งเพราะเชื่อว่าจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าของโอ่ง ในอนาคตจะนำบัวนานาชนิดมาปลูกในโอ่ง เพื่อความสวยงามพร้อมปล่อยปลาหางนกยูง เพื่อป้องกันยุงมาวางไข่กันต่อไป