เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมร่วมกับ ผู้แทนสำนักอนามัย (สนอ.) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และผู้ประกอบการพื้นที่ถนนข้าวสาร ถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ในพื้นที่ถนนข้าวสาร ซึ่งได้ข้อสรุปว่า จะไม่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารในปีนี้ โดยประเด็นที่ต้องยกเลิกจัดงาน เนื่องจากการควบคุม หรือจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ทำได้ยาก ซึ่งตามมาตรการที่กำหนดคือ พื้นที่ 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน รวมถึงการห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งยากที่จะควบคุมได้ จึงเป็นเหตุทำให้งดจัดงานสงกรานต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานเขตพระนคร ก็ได้งดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 รวมถึงหลายผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร ได้งดจัดงานเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย.