ภายหลังศาลฎีกา มีคำพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ส่งผลให้ น.ส.ปารีณา ต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2564 พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส., ส.ว., ผู้บริหารท้องถิ่น และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ตลอดชีวิต

ขั้นตอนหลังจากนี้ น.ส.ปารีณา ต้องคืนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักการคลังและงบประมาณ ต้องรวบรวมจำนวนเงินรายงานเลขาธิการสภาฯ จากนั้นแจ้ง น.ส.ปารีณา ให้คืนเงินภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือ

สำหรับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส.ส. มีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเดือนละ 113,560 บาท ตั้งแต่ 25 มี.ค.2564-7 เม.ย.2565 รวม ประมาณ 1,360,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางมาประชุมคือค่าพาหนะ


(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การประชุม 1 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท


(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ ส.ส. ประกอบด้วยผู้ช่วย ส.ส. 5 คน คนละ 15,000 บาท, ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. 2 คน คนละ 15,000 บาท, ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 1 คน 24,000 บาท


(5) ค่าโดยสารเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกทาง


(6) ค่ารักษาพยาบาล


(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กมธ

ต่อมา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่าน.ส.ปารีณา ไม่ต้องจ่ายเงินคืนสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากทางสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้จ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ให้กับ น.ส.ปารีณา ตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 มี.ค. 64 แล้ว ซึ่งเราถือว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งของศาล.