เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) กล่าวว่า จากการประชุม ศอ.ปส.ตร.ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดเข้าร่วมประชุม จากนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำชับให้เร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด นั้น

ทั้งนี้จากการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติพบมีจำนวนคดียาเสพติดทั้งสิ้น 136,811 คดี สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ 122,226 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 263,025,573 เม็ด ไอซ์ 7,552 กก. กัญชา 53,509 กก. เฮโรอีน 370 กก. และเคตามีน 758 กก. ได้ทำการยึดทรัพย์สินผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น เช่น สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน 200 กว่ารายการ มูลค่ากว่า 680 ล้านบาท รถยนต์ 1,500 กว่ารายการ มูลค่ากว่า 817 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 2,200 กว่ารายการ มูลค่ากว่า 117 ล้านบาท และอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมยึดทรัพย์ทั้งสิ้น มูลค่ากว่า 2,399 ล้านบาท

พล.ต.อ.รอย กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีโครงการป้องกันยาเสพติดได้แก่ โครง D.A.R.E ประเทศไทย ได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดไปแล้วถึง 205,400 คน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1,483 โรงเรียน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ MOU เพื่อดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่นำร่องของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ทั่วประเทศ 20 แห่ง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด 1,483 หมู่บ้านชุมชน ซึ่งได้เน้นย้ำการปฏิบัติดังนี้

1.ตามที่ได้มีหนังสือสั่งการลงไป เรื่องกำชับการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพืชยาเสพติดกัญชา ซึ่งประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีผลใช้บังคับ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มิ.ย.2565 ก็ขอกำชับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตำรวจ ให้ควบคุม สั่งการการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 2.การเข้าค้นหรือจับกุมให้ปฏิบัติตามยุทธวิธี ด้วยความระมัดระวัง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และ 3.ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือมีผลประโยชน์จากยาเสพติดเป็นอันขาด โดยผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตามคำสั่ง ตร. 1212/2537

รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า ขอฝากถึงประชาชน หากพบเห็นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1599 และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ