เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากทีมควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรมควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปูพรมตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชุมชนรอบนอกโรงงานสหฟาร์ม ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 4 และ หมู่ 15 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ มาตลอด ตั้งแต่วันที่ 24 -25 และ 26 ก.ค. ด้วยวิธี antigen test kit และเสร็จสิ้นลงราวเวลา 17.30 น. พบจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 138 คน แยกเป็นคนไทย 100 คน และชาวพม่า 38 คน จากจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการตรวจเชื้อราว 1,500 คน แยกเป็นวันที่ 24 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อ 19 คน วันที่ 25 ก.ค. 80 คน และ วันที่ 26 ก.ค. 39 คน

โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะถูกกักตัวรักษาที่บ้าน และที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อดูอาการและทำการรักษาตามกระบวนการทางแพทย์ โดยจะแยกหากผู้ติดเชื้อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานจะถูกส่งเข้า รพ.สนามของสหฟาร์ม ที่มีการขยายเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 เตียง ทั้งนี้กรณีผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวไทย และไม่เกี่ยวข้องกับโรงงาน จะถูกส่งรักษายัง รพ.บึงสามพัน หากมีอาการรุนแรง.