เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ระดับกองบัญชาการ/ตำรวจภูธรภาค ได้แก่ อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 เป็นผู้รับมอบ อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 รับมอบ อันดับที่ 3 ตำรวจภูธร ภาค 9 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 รับมอบ ส่วนระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ได้แก่ อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ อันดับที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต) ได้แก่ ภาค 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ภาค 4 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ภาค 7 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และยะลา