เมื่อวันที่ 28 เม.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเลขาธิการคุรุสภา 2 ราย ได้แก่ 1.นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ และ 2.นางอรสา ภาววิมล ทั้งนี้การแต่งตั้งรองเลขาธิการคุรุสภา ไม่จำเป็นจะต้องรอการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง เนื่องจากมติที่ประชุมระบุว่าให้มีวาระการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภาเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของรักษาการเลขาธิการคุรุสภา เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีการว่างเว้นมานาน และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของคุรุสภาเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ ซึ่งยังไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมแต่อย่างใด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบรางวัลเชิดชูกเกียรติ “รางวัลครูถิรคุณ” มีความหมายคือ ครูที่มีความยึดมั่นในคุณธรรมอย่างมั่นคง ให้แก่นางกาญจนี ใจชื้น หรือ “ครูต่าย” อายุ 41 ปี ครูอัตราจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือสอนเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางการเรียนรู้ (ออทิสติก) ถูกรถจักรยานยนต์ชนเมื่อวันที่ 8 เม.ย.บริเวณหน้าโรงเรียนถนนบายพาส หลังที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก ระหว่างที่ไปช่วยเหลือเด็กที่กำลังวิ่งข้ามถนนไปหาผู้ปกครองจนเสียชีวิต ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ครูต่ายได้ทำงานทุ่มเท เสียสละการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรก ซึ่งประเดิมมอบให้ครูต่ายเป็นบุคคลแรกรับโล่จาก รมว.ศึกษาธิการ โดยจากนี้ไปจะมีการพิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลนี้ทุกๆ 1 ปีต่อไป