สำหรับวันนี้ตอนนี้ ก็มาต่อกันด้วยกรณีฤกษ์พระจันทร์ที่เป็นความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ “โชคลาภเงินทอง” หรือ “ฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์” ซึ่งในส่วนของฤกษ์น่าลองน่าลุ้นดังกล่าวนี้…ฤกษ์ขอเงินพระจันทร์นี้…ก็เป็น “ความเชื่อแต่โบราณกาล” ที่ยึดโยง “วันอมาวสีวันนิวมูน (New Moon)”…

ฤกษ์น่าลุ้นที่ว่า “ปีใหม่ 2566 มี 12 ฤกษ์”

ฤกษ์ที่ท่านว่า เหมาะขอเงินพระจันทร์”

ทั้งนี้ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ให้ข้อมูลไว้ว่า… อดีตประธานสภาโหราจารย์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.จรัญ พิกุล ได้เคยสอนเรื่อง “นิวมูน-อมาวสี” ไว้ว่า… “อมาวสีเป็นวันที่แรงมาก” และที่จะ แรงที่สุดคือวันอมาวสีที่มีการเกิด “สุริยุปราคาเต็มดวง” ขณะที่สุริยุปราคาแบบบางส่วนก็จะแรงหรือมีอิทธิพลลดหลั่นลงมา โดยกับวันอมาวสีที่เป็นวันแรงนี้ “เป็นวันที่ควรสร้างสรรค์สิ่งดีงาม โดยเชื่อกันว่าใครสร้างแต่สิ่งดีงามในวันนี้ สามารถจะอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ได้” โดย ขอได้ภายในช่วงก่อนหรือหลังเวลาจุดอมาวสี 8-12 ชั่วโมง ซึ่งต้องขอแบบที่เป็นไปได้…

ต้องขอด้วยความเชื่อมั่น-ความตั้งใจที่ดี

ขอแทนใครไม่ได้ต้องเพื่อตนเองเท่านั้น

การจะขอ…ก็ต้องทำพิธี…โดยวันนี้ก็มี “วิธีทำพิธีขอเงินพระจันทร์” มาบอกย้ำกันด้วย ซึ่งก่อนจะดูวันเวลาที่เหมาะจะขอ ก็มาดูสิ่งที่ อ.ภิญโญ เคยแนะนำไว้ก่อน ดังนี้คือ… การจะทำพิธีให้เตรียมธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอกตามกำลังดาวจันทร์ ใช้เทียน 2 เล่ม ดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามแต่สะดวก และที่สำคัญที่ต้องเตรียมด้วยคือ “กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ” โดยนำเงินใส่กระเป๋าให้มากที่สุดเก็บไว้ตลอดวัน วางไว้บนพานหรือภาชนะที่เหมาะสม หน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ซึ่งในวันทำพิธีห้ามนำเงินส่วนนี้ไปใช้ เงินที่ต้องใช้ให้แยกไว้ต่างหาก และในวันนี้ก็ ห้ามให้ใครยืมเงิน อย่าให้ใครต้องมาทวงหนี้ และ พยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะมีอิทธิพลไปอีก 1 เดือน

ขั้นตอนการทำพิธี…เริ่มจากจุดธูปเทียนบูชา หลับตาพนมมือตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าจะขอเงินพระจันทร์ แล้วจากนั้นก็ สวดบทชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 รวมถึงสวดมนต์บทที่รู้หรือใช้บ่อย เพื่อให้จิตเป็นสมาธิ และ สวดพระปริตร “อภยปริตร” 15 จบด้วย ก็เชื่อว่ายิ่งขลัง จากนั้นแนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์และเทพยดาทั้งหลาย ว่า… “ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…เพศ… เกิดวันที่…เดือน…พ.ศ. … อายุ… เชื้อชาติ…สัญชาติ…ศาสนา… บิดาชื่อ…นามสกุล… มารดาชื่อ…นามสกุล… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…ถนน…ตรอก/ซอย…ตำบล/แขวง…อำเภอ/เขต…จังหวัด… มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอเงินพระจันทร์” จากนั้นก็ นำกระเป๋าเงินที่เตรียมไว้มาอธิษฐาน จินตนาการตามที่ต้องการขอ โดยให้เริ่มกล่าวว่า…

“ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา” แล้วอธิษฐานขอตามที่ต้องการ ซึ่งย้ำว่า ต้องขอแบบที่อยู่ในกรอบเหตุผล เป็นไปได้ ไม่ขัดกฎหมาย-ศีลธรรม ควรขอแค่ 3-5 ข้อ อย่างมากห้ามเกิน 8 ข้อ โดย อ.ภิญโญ ขยายความในส่วนนี้ไว้ว่า… ถ้าขอมากเกินไป จิตใจก็จะลังเลไม่แน่วแน่…ทำให้ขาดคุณสมบัติในการขอ

“คุณสมบัติในการขอ” นี่ก็ ต้องมี!!”

นอกจากนี้ ต้องเก็บคำขอเป็นความลับด้วยความเชื่อมั่น-ตั้งใจดี ซึ่งด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีที่เคยสร้างในอดีตกาลก็จะมาอนุกูลเชื่อมต่อกุศลกรรมที่สร้างในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส่งผลโยงคำอธิษฐาน ด้วยเหตุที่ว่า “กรรมคือการกระทำ อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคต อนาคตที่ใกล้ ๆ ก็จะเป็นรากฐานอนาคตที่ไกล ๆ ออกไป”

ทั้งนี้ “อมาวสี-นิวมูน” วันที่ตำแหน่งองศาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท หรือเรียกว่า “เกิดจุดจันทร์ดับ” ซึ่งเป็น “ฤกษ์วันขอเงินพระจันทร์” นั้น “ปีใหม่ พ.ศ. 2566 มี 12 ครั้ง” ดังต่อไปนี้คือ… วันที่ 22 ม.ค. เวลา 03.57 น., วันที่ 20 ก.พ. เวลา 14.16 น., วันที่ 22 มี.ค. เวลา 00.36 น., วันที่ 20 เม.ย. เวลา 11.17 น. (เกิดสุริยุปราคาแบบผสม เต็มดวง-วงแหวน-บางส่วน มองเห็นในไทย), วันที่ 19 พ.ค. เวลา 22.40 น., วันที่ 18 มิ.ย. เวลา 11.14 น., วันที่ 18 ก.ค. เวลา 01.25 น., วันที่ 16 ส.ค. เวลา 16.44 น., วันที่ 15 ก.ย. เวลา 08.46 น., วันที่ 15 ต.ค. เวลา 00.47 น. (เกิดสุริยุปราคาวงแหวน มองไม่เห็นในไทย), วันที่ 13 พ.ย. เวลา 15.54 น. และครั้งสุดท้ายของปีนี้คือ วันที่ 13 ธ.ค. เวลา 05.52 น. นี่คือ “ฤกษ์พระจันทร์ด้านโชคลาภเงินทอง” ในปี 2566 นี้ ที่มีการเปิดเผยผ่านมาทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” โดยนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

และ อ.ภิญโญ ยังย้ำไว้ถึง “ฤกษ์ขลัง” กรณี “ขอเงินพระจันทร์ในวันอมาวสี” ด้วยว่า… ในวันที่ขอนี้ ควรมีการทำบุญ ตักบาตร  ถวายสังฆทาน ให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ รวมถึงควรรับศีล 5 มายึดถือปฏิบัติด้วยคำมั่นสัญญา ด้วย อีกทั้ง ต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใส เป็นไปในทางดีงาม เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คิด-ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง…นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และก็ย้ำว่า…พยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ เพราะจะมีอิทธิพลดำรงอยู่ไปอีก 1 เดือน จนถึงอมาวสีในเดือนถัดไป

จะ ขอเงินพระจันทร์” นี่ก็ มีเคล็ดขลัง”

การ คิดดีทำดี” นั้น ต้องไม่ละเลย!!”

เช่นนี้จึงจะขลัง…“จึงจะมีหวังเฮง”.