เรื่องเหลือเชื่อของนักบวชชาวกรีก ผู้ได้ชื่อว่าเป็นชายเพียงคนเดียวในโลกที่ไม่เคยแม้แต่จะได้พบปะสตรีเพศเลยสักคนเดียว ตลอดชีวิต 82 ปีของเขา ตั้งแต่วันเกิดจนวันตาย กลายเป็นที่สนใจของผู้คนมานานแล้ว หลังจากมีผู้หยิบยกข่าวมรณกรรมสั้น ๆ ของเขาในหนังสือพิมพ์มาเผยแพร่ โดยเป็นข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ The Edinburg Daily Courier ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1923

ในข่าวนั้นพาดหัวไว้ว่า “พระถึงแก่กรรมในกรีซโดยไม่เคยเจอผู้หญิง” ส่วนเนื้อหาเขียนไว้สั้น ๆ ระบุว่า มิไฮโล โทโลโทส เสียชีวิตในอารามบนเขาอาโทส ในวัย 82 ปี โดยไม่เคยพบปะสตรีเลยแม้แต่คนเดียวตลอดชีวิตของเขา

มีผู้รวบรวมประวัติของ โทโลโทส ไว้ ระบุว่า เขาเกิดในปี ค.ศ. 1856 แม่ของเขาเสียชีวิตแทบจะทันทีที่คลอดเขาออกมา และไม่สามารถสืบสาวไปถึงเชื้อสายต้นตระกูลของเขาได้ 

ตอนที่ โทโลโทส ยังเป็นทารกแบเบาะ ก็มีชายกลุ่มหนึ่งพาตัวเขาไปส่งให้พระในนิกายออร์โธดอกซ์ ในอารามที่อยู่บนยอดเขาอาโทส โทโลโทส จึงเติบโตขึ้นที่นั่นและใช้ชีวิตที่เหลือของเขาในอารามแห่งนั้น จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต

การที่ โทโลโทส ไม่เคยได้พบเห็นผู้หญิงจริง ๆ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอารามยอดเขาอาโทส มีระเบียบที่เคร่งครัด โดยห้ามสตรีเพศเข้ามาในเขตของอาราม ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1046 บัญญัติตามพระราชดำริของจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาโชส แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนยอดเขาอาโทส 

กฎหมายนี้ตราขึ้นเพื่อให้พวกผู้ชายที่ใช้ชีวิตในอารามบนเขา โดยถือพรหมจรรย์อย่างสงบ ในมุมมองของนักบวชเหล่านี้ สตรีเพศจะทำให้พวกเขาไขว้เขวไปจากเส้นทางถือพรหมจรรย์ซึ่งจะนำไปสู่การรู้แจ้งแห่งจิตวิญญาณ

กล่าวกันว่า มิไฮโล โทโลโทส เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในอารามโดยไม่เคยย่างเท้าออกนอกเขตกำแพงของที่พักอาศัยของเขา และแทบไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอก และจากกฎที่ห้ามผู้หญิงขึ้นเขาแห่งนี้ โทโลโทสและเหล่านักบวชในอาราม จึงไม่เคยได้พบผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียว 

อย่างไรก็ตาม โทโลโทส รับรู้ว่า มีมนุษย์อีกเพศหนึ่งและมีความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับผู้หญิง ผ่านทางการอ่านหนังสือและคำบอกเล่าของคนอื่น ๆ 

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่แปลกประหลาดของเขาเช่นนี้นี่เอง เมื่อ โทโลโทส เสียชีวิต เขาจึงได้รับการฝังร่างและทำพิธีแบบพิเศษ โดยมีพระทุกรูปในอารามยอดเขาอาโทสเข้าร่วม ด้วยความเชื่อว่า เขาเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยพบปะหรือทำความรู้จักว่าผู้หญิงจริง ๆ เป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในข่าวมรณกรรมของเขา โทโลโทส ไม่เพียงไม่เคยเจอผู้หญิง แต่เขายังไม่เคยขึ้นรถยนต์ ไม่เคยขึ้นเครื่องบิน และไม่เคยรับชมภาพยนตร์อีกด้วย.

แหล่งข้อมูล : Weird Universe, storypick.com

เครดิตภาพ : Pixabay / alejandro48