ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หวยไหลเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำกวนทิงผ่านสารพัดมาตรการ อาทิ การคืนพื้นที่เพาะปลูกสู่พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรนกป่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (บันทึกภาพวันที่ 5-7 มี.ค. 2567)

คลิกอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่