เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่นับถือชายอายุ 64 ปี สภาพร่างกายโดยทั่วไปเป็นคนรักสุขภาพ หมั่นออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ แทบจะทุกวันก็ว่าได้ ผมไม่เคยสูบบุหรี่ แต่ดื่มสุราบ้างในงานสังคม ความดันโลหิตปกติ เบาหวานไม่มี ไขมันในเลือดไม่สูง เข้ารับการผ่าตัดที่ช่องท้องถึง 2 ครั้ง หลังจากนั้นมาได้ 1 ปี สมรรถภาพทางเพศลดลงไปอย่างมาก การแข็งตัวไม่เต็มที่หรือแข็งตัวได้ดีแต่พอสอดใส่สัมผัสได้ไม่ถึงนาทีก็อ่อนตัวเสียแล้ว รุมเร้าหรือเล้าโลมอย่างไรก็ไม่ได้ผล รู้สึกเครียดและเป็นกังวลมาก สภาพร่างกายแข็งแรงดีเกือบทุกอย่างแล้ว แต่เรื่องเพศกลับปวกเปียก อยากขอคำปรึกษาจากคุณหมอโอ ในการแก้ไขปัญหาสมรรถภาพทางเพศให้ดีเหมือนเดิมพอจะมีแนวทางได้ไหม

ด้วยความนับถือชาติภพ 64

ตอบ ชาติภพ 64
ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรืออ่อนตัวเร็วพบได้บ่อยในชายสูงอายุซึ่งถือว่าเป็นอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (อีดี) บางคนอาจเสื่อมเพราะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานแอบแฝง ต้องตรวจแบบน้ำตาลสะสมเฉลี่ย (HbA1C) ถึงจะพบได้เพิ่มถึง 50% พบว่ามีเบาหวานแอบแฝงก็เลยมีผลต่อหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ กล้ามเนื้ออวัยวะเพศ นอกจากนี้ยังอ่อนแอจากโรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแข็ง โรคความดันโลหิตสูง แต่ปัญหาของชายวัย 64 ปี ที่ดูแลสุขภาพทางกายอย่างดีเยี่ยมจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเบาหวาน ความดันเลือดปกติ ไขมันในเลือดปกติแสดงว่ามีการควบคุมการรับประทานอาหารให้พอเพียงในแต่ละวัน และเผาผลาญส่วนเกินออกไป หลอดเลือดก็น่าจะแข็งแรงดี กล้ามเนื้อหัวใจก็แข็งแรง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศก็เป็นไปได้เร็วและดีเท่ากับวัยหนุ่ม

การผ่าตัดช่องท้อง เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดอีดีได้ เพราะเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทที่ไปควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ทำให้เมื่อถูกกระตุ้นหรือเล้าโลมทางเพศแล้ว อวัยวะไม่ยอมตื่นตัวที่ต้องพิจารณาการเสื่อมของเซลล์ของร่างกายตามอายุในระดับโมเลกุลที่ต้องอาศัยการฟื้นฟูด้วยยาระดับปรับสภาพระดับโมเลกุล ถึงจะเข้าถึงส่วนที่อ่อนแอ ปัญหาตามวัยที่สำคัญอีกประการคือความอ่อนแอของกล้ามเนื้อเพศ และหลอดเลือดกลุ่มระดับผิวและกลุ่มระดับลึก สองกลุ่มนี้จะอ่อนแอตามอายุ การรักษาก็จะมีการบริหารกล้ามเนื้อเพศสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือทุกวัน ฟื้นฟูเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่ต่ำ สัปดาห์ละครั้ง จะช่วยให้กล้ามเนื้อและหลอดเลือดเกิดความแข็งแรงมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง ขอแค่มีเวลาเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายเบื้องต้น เรื่องการอ่อนตัวและไม่แข็งตัว แล้วเริ่มรักษาฟื้นฟูทุกระดับของร่างกายที่อ่อนแอตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นพลังหนุ่มก็จะฟื้นคืนมาได้ จนทำให้ฝันร้ายที่เคยมีคุณลืมไปได้เลย.

………………………………………….
ดร.โอ สุขุมวิท51

อ่านบทความทั้งหมดที่นี่…