เมื่อวันที่ 20 พ.ค. “ดร.คฑา ชินบัญชร” ได้เผยการพยากรณ์ในช่วงวันเพ็ญพุธ หรือวันเป็งปุ๊ด ในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 2567 เวลาเที่ยงคืน

สำหรับ “ประวัติพระอุปคุต” นั้น เชื่อกันว่าพระอุปคุตพระอรหันต์ ผู้มีฤทธิ์มากจะออกจากการจำพรรษาเหาะขึ้นมาจากมหาสมุทร (หรือสะดือทะเล) ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งดีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
วันเป็งปุ๊ด หรือ เพ็ญพุธ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน เป็นประเพณีของทาง ภาคเหนือ ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับ วันพุธ พระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน โดยมีความแตกต่างของการนับเวลาคือ ที่ ชาวล้านนา จะตักบาตรคืนวันอังคาร เวลา 00.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธ ในขณะที่ บางพื้นที่จะตักบาตรในคืนวันพุธ บรรดาพุทธศาสนิกชนจะเตรียมข้าวสาร อาหารแห้งไว้คอยใส่บาตรตั้งแต่เที่ยงคืน เป็นต้นไป

วิธีบูชา ใส่บาตรถวายข้าวพระอุปคุต
1. นำข้าวสุก, ข้าวเหนียว ใส่ถ้วย น้ำ 1 แก้ว ตั้งหน้าพระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้ จุดรูป 3 ดอก เทียน 1 คู่
2. กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาต
3. อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้ง ขอบารมีองค์พระอุปคุต ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล) เหลือกิน เหลือใช้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน
4. ลาข้าวสุภและน้ำ ไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้ เพื่อให้กับสัมภเวสี และนำน้ำรดพื้นดิน
5. อย่าลืม! ดับรูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน

คาถาบูชาพระอุปคุต
อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิ โต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิรัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเมฯ

คาถาขอลาภพระอุปคุต
มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ
เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปี เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ..