สุริยคติกาล วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ค.ศ. 2021 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.08 น. เที่ยงจริง เวลา 12.05 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.01 น. จันทร์ตก เวลา 00.32 น.

วันนี้ เวลา 00.00-14.18 น. ดาวจันทร์เสวยปุพพาษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 20 ประกอบด้วย มหัทธโนแห่งฤกษ์ มหัทธโน แปลว่า คหบดี เศรษฐี ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง เวลา 18.19-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย เป็นฤกษ์ที่ให้ความหมายในการใช้กำลังหรือใช้อำนาจเข้าทำการบังคับ ช่วงชิงกรรมสิทธิ์ของคนอื่นโดยพลการ วันพุธ-โลกาวินาศตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศพายัพ(ตะวันตกเฉียงเหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศอาค เนย์(ตะวันออกเฉียงใต้) สีประจำวัน-สีเขียว สีสิริมงคล-สีม่วง ดอกตะแบก สีอัปมงคล-สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีพฤษภ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีกันย์

เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีสุจริต ซื่อตรงและรักยุติธรรม เจรจามีน้ำหนักชัดถ้อยชัดคำน่าเชื่อถือ รู้จักเจรจา สุภาพเรียบ ร้อย ทำอะไรโดยพลการ ทำงานเกี่ยวกับการพูด การเขียน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การขนส่ง หากทำงานสองอาชีพจะทำได้นานและมั่นคง พึ่งญาติไม่ได้ หากบวชจะเจริญรุ่งเรืองดี เด็กหญิง มีรูปร่างหน้าตาดีใจดี มีวาสนาและใจบุญสุนทาน เฉลียวฉลาดปราดเปรียว ช่างเจรจา มีไหวพริบปฏิภาณดี ศรัทธาในเรื่องศาสนา สนใจศาสตร์ลี้ลับ มีผู้ให้ความเมตตาเกื้อหนุน อนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดัง

เกิดวันอาทิตย์ มีปัญหาก็สามารถคลี่ คลายไปได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ จะได้รับข่าวจากทางไกล คนรักควรใส่ใจซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุน มีผลประโยชน์เกิดโชคลาภ มีคนให้เกียรติยกย่องเชื่อถือ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การลงทุนทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จ จะได้คบหาสมาคมคนดีมีความรู้

เกิดวันจันทร์ ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่พึงพอใจ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต ควรระมัดระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ให้ดี จะมีการงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ให้ดี จะได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี

เกิดวันอังคาร เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า ความรักจะบึ้งตึงกันบ้างเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี โชคดีเรื่องการเงิน ทำให้มีผลประโยชน์เกิดโชคลาภ มีคนให้เกียรติเชื่อถือศรัทธา ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันพุธ ควรมอบหมายการงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน ปัญหาหนักได้ถูกคลี่คลายลง ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีการงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี จะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้ของฝากของขวัญ มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เกิดวันพฤหัสบดี ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุน การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ควรมอบหมายการงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน การติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ ควรดูแลสุขภาพให้ดี

เกิดวันศุกร์ ความรักควรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ความคลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างค่อย ๆ ลงตัว จะมีการปรับปรุงพื้นฐานครรลองชีวิตให้ดีขึ้น มีการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น มีชื่อเสียงขจรขจายเป็นที่ยอมรับของสังคม คนรักจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น การติดต่อประสบความสำเร็จ โชคดีเรื่องการงาน ระวังสิ่งของมีค่าจะตกหล่นสูญหาย

เกิดวันเสาร์ มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลก ๆ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลพบปะสังสรรค์กับผู้คน จะมีอะไรดี ๆ เข้ามาในชีวิต ความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัวจะดีขึ้น บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีเรื่องโจษขานเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้รับของฝากของขวัญ จะพูดจาอะไรควรระมัดระวัง มักมีคนเข้าใจผิดได้ง่าย.