สุริยคติกาล วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ค.ศ. 2021จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8/8 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383อาทิตย์อุทัย เวลา 05.57 น. เที่ยงจริง เวลา 12.24 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.50 น. จันทร์ตก เวลา 21.08 น.

วันนี้ เวลา 00.00-01.30 น. ดาวจันทร์เสวยอาศเลษานักษัตรฤกษ์ที่ 9 ประกอบด้วยสมโณแห่งฤกษ์ สมโณ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวช พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ นักสอนศาสนา ครูบาอาจารย์ ผู้ถือสันโดษ เวลา 01.31-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยมาฆะนักษัตรฤกษ์ที่ 10 ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ ทลิทโท แปลว่า ผู้ขอ ผู้มักน้อย ยากจนเข็ญใจ เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศประจิม (ตะวันตก) ทิศอัปมงคล-ทิศบูรพา (ตะวันออก) สีประจำวัน-สีชมพู สีสิริมงคล-สีเหลือง น้ำตาล สีอัปมงคล-สีขาว งาช้าง ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีกุมภ์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีสิงห์

เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นบุรุษที่เฉลียวฉลาด พูดเขียนคิดค้นเก่ง มีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าหาญ มีน้ำใจดี แต่ใจร้อน ชอบอาสาเจ้านาย เป็นทหารตำรวจช่างเทคโนโลยีดี ผู้ใหญ่เมตตา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ เด็กหญิง เป็นสตรีที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีความสามารถในการพูดเขียนและคิดค้น ติดต่อกับสังคมและธุรกิจได้ดี เอาชนะอุปสรรคได้ ขยันหมั่นเพียร มีผู้ให้ความเมตตาเกื้อหนุน อนาคตเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง หลักฐานมั่นคง

เกิดวันอาทิตย์ มีความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชา จะได้รับการยกย่องจากสังคม แต่ควรระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อประสานงาน การเดินทางควรรอบคอบเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีทรัพย์สินควรรักษาให้ดี

เกิดวันจันทร์ จะได้ทำงานพิเศษ มีโอกาสได้เดินทางเพราะหน้าที่การงาน เงินทองที่ได้มามีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การเก็บออมยังคงทำได้น้อย เงินทองถูกนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ของฝากของขวัญ

เกิดวันอังคาร มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ จะทำการใดต้องพิจารณาให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะมีปัญหาได้ง่าย การเจรจาและการแสดงความคิดเห็นควรรอบคอบ เพราะจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ง่าย หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ผลงานที่ทำไว้เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน

เกิดวันพุธ มีโอกาสได้เดินทางเพราะหน้าที่การงาน การเจรจาติดต่อประสานงานจะค่อย ๆ เดินหน้า มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการงานให้ดีขึ้น การงานจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้งานประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก พี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ

เกิดวันพฤหัสบดี ควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ การตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกา ความตั้งใจ ขยันขันแข็ง รับผิดชอบและเอาจริงเอาจังต่อการงานจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ คนรักหรือเพศตรงข้ามญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน ควรรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันศุกร์ การมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ กล้าบุกเบิกสร้าง สรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ควรลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน ควรปรับปรุงการงานเดิมรักษาผลงานเก่า ๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันเสาร์ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ควรรอบคอบ ไม่ผลีผลาม ควรควบคุมอารมณ์ของตนให้ได้ การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ จะมีการติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย จะมีงานชิ้นสำคัญเข้ามาให้ทำ มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน.