พบกับคอลัมน์ “สังคมภูมิภาค” ออนไลน์ทุกวันเสาร์ “เมธ บานเย็น” ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนล่าง มารับใช้ผู้อ่านบนโลกออนไลน์ เช่นเดิม วันนี้ตรงกับเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

@ กำลังจะเข้าสู่ช่วง “ฤดูกาลท่องเที่ยว”…ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาด “โควิด” ของไทย เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นในการเดินทางมากขึ้น บวกกับนโยบายที่ผ่อนปรน ที่ทำให้เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการต่างๆ

@ โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยว เริ่มมีความเชื่อมั่น ร่วมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ ก็มีความต้องการ “การเดินทางไปท่องเที่ยว” ที่ชัดเจน และคาดหวังกับการเดินทางมากขึ้น เพราะห่างหายจากการท่องเที่ยวมานาน จึงเกิดความ “โหยหาการเดินทาง” ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามภูมิภาคในประเทศ

@ ซึ่งไม่รอช้า…จ.นครราชสีมา ขานรับนโยบาย การเปิดเมืองท่องเที่ยวทันที เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบหลักการให้ผ่อนปรน เปิด 7 อำเภอ เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอปากช่อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว โดยใน 7 อำเภอนี้ สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได้ ไม่เกิน เวลา 22.00 น. แต่ร้านอาหาร จำเป็นต้องขออนุญาตผ่านมาตรฐาน SHA ก่อน ซึ่งได้เร่งเสนอเรื่องต่อ “นายวิเชียร จันทรโณทัย” ผวจ.ให้ลงนาม ซึ่งคาดว่าจะเปิดเมืองภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

@ ที่ จ.อุบลราชธานี…ทำการเปิดเมืองท่องเที่ยวไปแล้ว “นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” ผู้ว่าราชการจังหวัด นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงาน “ฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ฤดูกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี 2565” และร่วมเดินแบบผ้าฝ้ายพื้นเมือง สืบสานวัฒนธรรม โดยมี “นายประภัตร โพธสุธน” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ “งานจะจัดทุกวันเสาร์” ตลอดเดือนจนถึงปีใหม่ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

@ เช่นเดียวกันที่ จ.อำนาจเจริญ… “นายอภิวัฒน์ ศิริอำนาจ” ประธานหอการค้า จ.อำนาจเจริญ คนใหม่ บอกพร้อมผลักดันแผนพัฒนาเปิดเมือง เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยจะสร้างหอข้าว และท่าเทียบเรือในลำแม่น้ำโขง ส่งเสริมการค้าไทยลาว ที่ อ.ชานุมาน สนับสนุนอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย กิจกรรมเมืองยักษ์ ที่เทียบเท่าประเพณีงาน “ผีตาโขน” ของเมืองเลย

@ ส่วนที่ จ.ยโสธร…Kick off เปิดเมืองปลอดภัย ร่วมใจ “ฉีดวัคซีนกันก่อน” “นายชลธี ยังตรง” ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า เพราะข้อมูลผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดยโสธร ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎ์และประชากรแฝง จำนวน 535,512 คน ประชากรที่ได้รับวัคซีน จำนวน 253,607 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36 ข้อมูล จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเร่งรัดดำเนินการสื่อสารให้ประชาชนมารับวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประเทศ เปิดเมืองตามนโยบายของรัฐบาล การรณรงค์จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานทั้ง 5 setting ที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน เพื่อช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา กำหนดกลวิธี และรูปแบบในการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมตามบริบท ของแต่ละ setting โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญการรณรงค์คือให้ชาวยโสธร ร้อยละ 90 ได้รับการฉีดวัคซีน ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้

@ จ.บุรีรัมย์…ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังนาข้าว พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือ “นายดำรง ปลั่งกลาง” เกษตรจังหวัดมอบหมายให้ “นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์” หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร “นายสุราษฎร์ แก้วอารี” นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย โดยมี “นายขันธลักษณ์ ศรีวิเศษ” เกษตรอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ พบปะผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ รับฟังปัญหาผลกระทบ จากนั้นได้รับรายงานจากผู้นำชุมชนว่าบริเวณวัดบ้านตลาดควาย และบ้านเย้ยสะแก ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรบางส่วน มีน้ำท่วมขังนาข้าวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สำรวจ หากมีพื้นที่ได้รับความเสียหายให้รายงานข้อมูลมายังสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อที่จะได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

@ จ.ศรีสะเกษ…ได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด 365 วัน ศรีสะเกษ ปลอดภัย “นายวัฒนา พุฒิชาติ” ผวจ.ได้วิเคราะห์อุบัติเหตุส่วนใหญ่ สาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากการขับขี่รถด้วยความเร็วสูง 36% ไม่สวมหมวกนิรภัย 31% และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ และทำให้เสียชีวิต เป็นรถจักรยานยนต์ 77% รถยนต์ 20% และรถจักรยาน 3% ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงนี้ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ควบคุมจำนวนผู้เกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งปี 2565 นี้ ได้จัดทำแผนบูรณาการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะเริ่มรณรงค์เข้มในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่จะถึงนี้ รวมถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงที่มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1-21 ธ.ค. 64 นี้ โดยกำหนดรณรงค์เข้มช่วงก่อนวันหยุด 7 วัน และช่วงวันหยุด 7 วัน รวมทั้งช่วงหลังวันหยุดอีก 7 วัน

@ จ.ชัยภูมิ ประสบภัยหนาว…”พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์” ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบให้ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าให้ช่วยประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.55 สนภ.5 นทพ.) ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ ต.ทุ่งลุยลาย จำนวน 7 หมู่บ้าน 45 ผืน 40 ครอบครัว ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ 12 ครัวเรือน

@ เลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายก อบต.ป้ายแดง ที่ จ.สุรินทร์… “นางจิราพร ชมบุญ” อดีต ส.อบต.โคกยาง อ.ปราสาท 2 สมัย และ ส.อบจ.สุรินทร์ 1 สมัย รวมเส้นทางกว่า 16 ปี ที่ผ่านมา ผลงานมากมายที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชน จริงจัง จริงใจ พบง่าย ใช้คล่อง ไม่ถือตัว จึงทำให้ประสบความสำเร็จ โดยการสมัครรับเลือกตั้ง ได้เป็นนายก อบต.สมหวัง ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ด้วยคะแนนท่วมท้น 3,001 คะแนน ยินดีด้วย

@ และที่ จ.อุบลราชธานี…สถานการณ์โควิด-19 ขึ้นสูงสุดตลอดสัปดาห์จนติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ แล้วเริ่มลดลง ต่างพากันชม “นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร” นพ.สาธารณสุขจังหวัด ที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เร่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ เคาะประตูฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 608 และนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถวอล์กอินเข้าฉีดวัคซีน ได้ตลอดทุกวัน และเลือกวัคซีนได้ พร้อมตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อแยกกักตัว ให้ด่านหน้าเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน ฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียง สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน จนการแพร่ระบาดโควิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ชาวเมืองอุบลฯ ต่างประทับใจในฝีมือจริงๆ

บรรยายภาพข่าวสังคม

จ.นครราชสีมา… “นายประเสริฐ บุญชัยสุข” นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นำทีมหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครราชสีมา ตรวจดูความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่ในตัวเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนรักษ์ และคูเมืองโดยรอบ เตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าของพื้นที่ ในการจัดงานแสดงผลงานศิลปะระดับโลก “Thailnad biennale Korat 2021” ตั้งแต่วันที่ 15 ธค.จนถึง 31 มีค. 64 โดยจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะบริเวณรอบคูเมือง

จ.ยโสธร… “นายชลธี ยังตรง” ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ไปร่วมงาน “ทัพฟ้าช่วยชาวนา ครั้งที่ 2” ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) กรุงเทพฯ โดยจังหวัดยโสธร ได้รวบรวมข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรจำนวน 19 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 2 ตัน รวมจำนวน 50 ตัน ไปจำหน่ายในงานฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

“ประเมธ เพราะพินิจ” หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคอีสานตอนล่าง รายงาน