เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ก็เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันไประหว่างชายกับหญิง เพศสัมพันธ์เป็นการสื่อสารความรักด้วยภาษากายที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์สองคนจะกระทำต่อกันได้และเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งประทับใจมาก เมื่อมีความรักกับความต้องการรวมเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะกับเพศหญิง เพศสัมพันธ์จะมีความหมายถึงการแสดงความรักต่อกัน อารมณ์รักที่ปรากฏขึ้นอยู่ในสมองส่วนกลาง ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอารมณ์ แล้วมีเส้นประสาทโยงใยไปสู่ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เพราะฉะนั้นหญิงเมื่ออยู่ใกล้ชายหนุ่มที่เธอรัก ความรักโน้มนำไปสู่เพศสัมพันธ์ได้โดยง่าย ผู้หญิงจะไม่ถึงจุดสุดยอดเมื่อร่วมเพศกับคนแปลกหน้าได้เท่ากับคนที่เธอรัก ไม่รู้สึกดื่มด่ำจนรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

หากขาดความรักไปโลกนี้คงไร้ความหมายและแสนจืดชืด แล้วก็หมดความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไป นักมนุษยวิทยาเชื่อว่า กามารมณ์ของคนแตกต่างจากสัตว์ ตรงที่มนุษย์ฉลาดกว่า เป็นนักรักที่ยิ่งใหญ่ปกติสัตว์จะมีเพศสัมพันธ์ เฉพาะตอนที่ตัวเมียมีระดูเท่านั้น แต่มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กันได้ตลอด 365 วันต่อปี แต่เพศสัมพันธ์ก็มีความน่าเบื่อได้ เช่นกันมากกว่า 50% ของผู้ชายที่นอกใจภรรยา อย่างน้อยก็หนึ่งครั้ง เป็นเพราะความใกล้ชิดกับหญิงอื่น หรือฝ่ายภรรยาก็เบื่อสามีได้เช่นกัน

จากความจำเจและไม่ตื่นเต้น ความใกล้ชิดผู้อื่นเป็นช่องทาง ให้ความสัมพันธ์ต่อกันสิ้นสุดได้ง่าย การค่อย ๆ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องเพศสัมพันธ์ทีละน้อย คือ บทบาทบนเตียงเป็นสิ่งสำคัญ การผิดหวังไม่สมใจเป็นโรคของคู่ชีวิต (Couple’s disease) โรคนี้ต้องพึ่งซึ่งกันและกัน และมักจะโทษซึ่งกันและกัน ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่อง คือตามใจตัวเองมากเกินไปหรือใจร้อนไป ทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อน ไม่ถึงจุดสมดุลทางความรู้สึกสุดยอดไปด้วย ผู้หญิง 60% จะพบปัญหาว่าไม่ถึงจุดสุดยอด โรค เอฟ เอส ดี (FSD) คือ Female Sexual Dysfunction คือ โรคที่ผู้หญิงฝันค้าง ในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง บางคนอายุ 40 ปีแล้ว ยังไม่เคยถึงจุดสุดยอดมาตั้งแต่สาว ๆ เลย

ผู้หญิงบางคน พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ประสบความสำเร็จ พยายามจนฝ่ายสามีเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นแมนพอ ท้อใจ ที่ให้ความสุขภรรยาไม่ได้ เลยต้องไปพิสูจน์กับผู้หญิงอื่นเกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้ บางครั้งก็ความบกพร่องเกิดจากฝ่ายชายขาดประสบการณ์ก็เป็นได้ เกิด 50% ไม่รู้ความต้องการที่ฝ่ายหญิงต้องการแบบไหน อีก 50% จำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ได้.

——————-
ดร.อุ๋มอิ๋ม