เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่เคารพ

ผมอายุ 71 ปีแล้ว ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ออกกำลังกายด้วยการวิ่งและเดินทุกวัน น้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่แตะต้อง ไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ ไม่กินเนื้อ หมู อาหารส่วนใหญ่จะเป็นประเภทปลา ผัก น้ำพริก ป่วยเป็นโรคหัวใจ จนต้องเข้ารับการผ่าตัดใส่บอลลูน สภาพร่างกายโดยทั่วไปหายใจคล่อง ความดันโลหิตปกติ ระดับไขมันในเลือดปกติ ไม่ว่าจะเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย เข้ารับการตรวจสุขภาพทุก ๆ 6 เดือนไม่เคยขาด ผลการตรวจก็เป็นปกติ จนมาเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาการตรวจทุกอย่างปกติ แต่มีระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงไปเยอะ อยากจะถามคุณหมอโอว่า จะส่งผลกระทบอะไรกับทางร่างกายและทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศด้วยหรือไม่ และต้องแก้ไขเช่นไร

ด้วยความเคารพ
ชัยศักดิ์ 71

ตอบ ชัยศักดิ์ 71

ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของผู้ชาย มีหน้าที่คือกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย และรักษาให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความต้องการทางเพศ การสร้างเชื้ออสุจิ กล้ามเนื้อและกระดูก สมองจะควบคุมการสร้างเทสโทสเตอโรนซึ่งผลิตจากลูกอัณฑะ ภาวะเทสโทสเตอโรนต่ำ หรือภาวะฮอร์โมนเพศต่ำเป็นสาเหตุของอาการต่าง ๆ ดังนี้ ความต้องการทางเพศลดลง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายลดลง ปริมาณของตัวอสุจิมีจำนวนน้อย เป็นต้น หากรู้ว่ามีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำแล้วไม่ได้รับการแก้ไข ทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลทำให้คุณสูญเสียความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายบางอย่าง เช่น ปริมาณและการกระจายของขนตามร่างกาย ขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเป็นโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลง เรี่ยวแรงลดลง และมีลูกอัณฑะเล็กลงด้วย

การแก้ไขในผู้ชายที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำก็คือการได้รับฮอร์โมนเพศเสริม ซึ่งมีหลายวิธี แต่สิ่งสำคัญก่อนการได้รับฮอร์โมนเพศชายเสริม คือ การตรวจต่อมลูกหมากโดยใช้นิ้วผ่านทางทวารหนัก การตรวจระดับค่า พีเอสเอในเลือด หากปกติการใช้ฮอร์โมนเพศชายเสริมถือได้ว่ามีความปลอดภัยสูง และควรมีการตรวจร่างกายและตรวจเลือดเป็นประจำในระหว่างที่กิน หรือฉีด หรือทาฮอร์โมนโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

หากคนไข้เคยมีประวัติเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโดยมีค่าพีเอสเอสูงกว่าปกติระดับ 4 แล้วจัดว่าอยู่ในระดับเสี่ยงแม้ว่าจะมีระดับฮอร์โมนต่ำแค่ไหนก็ไม่สามารถได้รับการเสริมฮอร์โมนได้ เพราะฮอร์โมนที่ได้รับไปอาจไปกระตุ้นให้เซลล์ในต่อมลูกหมากเกิดความผิดปกติขึ้นมาใหม่ได้ การรักษาคู่กับฮอร์โมนชาย หากได้พึ่งการขยายกล้ามเนื้อเพศสม่ำเสมอก็จะมีความแข็งตัวได้น่าทึ่ง รวมทั้งมีการหลั่งช้าได้ดีเยี่ยม.