ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็น “จุดเด่น” ของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดไม่อุดกั้น

การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตรวจไม่พบกับหลอดเลือดขนาดเล็กที่มีระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวในความเป็นจริงแล้วโควิด-19 เป็นโรคของผนังเนื้อเยื่อบุหลอดเลือดซึ่งมีอาการของทุกระบบของร่างกาย และอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของลิ่มเลือดอุดตันและการละลายลิ่มเลือดของเนื้อเยื่อบุผนังหลอดเลือด   หน้าที่ของเซลล์เหล่านี้คล้ายกับไวรัสโควิด-19 ทำเมื่อโจมตีเซลล์เจ้าบ้านอย่างไรบ้าง

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักถูกมองว่าเป็นจุดเด่นของความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือด ดังนั้นแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  กับโควิด-19 จึงได้รับการพิสูจน์และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในการศึกษานี้

การศึกษานี้อิงจากข้อเท็จจริงที่ว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  มักถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายทางคลินิกของภาวะสุขภาพโดยรวมที่บกพร่อง ซึ่งมักแสดงอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่อายุยังน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างโควิด-19 และโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  ในทางตรงกันข้าม มีคำถามว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ และโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือไม่

สิ่งเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าผู้ชายที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อันเนื่องมาจากโรคประจำตัวที่ทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศบกพร่อง อาจมีความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อโควิด-19มากขึ้น

ข้อมูลดึงมาจากแบบสำรวจออนไลน์ในประเทศอิตาลี ดำเนินการในปี 2020 การสำรวจมีผู้เข้าร่วม 6,821 คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยผู้หญิง 4,177 คน ชาย 2,644 คน อายุเฉลี่ย 32.83 ± 11.24 ปี อาสาสมัครทั้งหมดถูกแบ่งแยกตามสถานภาพการสมรสและกิจกรรมทางเพศในช่วงล็อกดาวน์ จากผู้เข้าร่วมเหล่านี้ พบชายที่มีเพศสัมพันธ์ 985 คน ในจำนวนนี้25 คน (2.54%) รายงานว่ามีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก บุคคลเหล่านี้ถูกจับคู่กับชายที่ไม่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 75 คน นักวิจัยได้พิจารณาถึงผลกระทบของการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อสุขภาพภายในจิตใจ ความสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศของผู้เข้าร่วม

————————————-
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล