หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ถ้าอยากเพิ่มความแรงให้เครื่องยนต์ต้องเปลี่ยน “เฮดเดอร์” ในขณะที่บางท่าน เคยเปลี่ยน “เฮดเดอร์” แต่กลับไม่พบความแรงดังคำโฆษณา “รู้ก่อนเหยียบ” จึงขอนำทุกท่านมารู้จักกับเจ้า “เฮดเดอร์” ว่ามันคืออะไรเปลื่ยนแล้วทำให้แรงขึ้นได้จริงหรือ

เฮดเดอร์( Header) คือท่อรวมไอเสีย มีหน้าที่ระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ทั้งนี้โดยปกติแล้วท่อไอเสียทั่วไปที่ติดมากับรถยนต์เดิม ๆ ส่วนใหญ่ (มีเพียงบางรุ่นที่ติดตั้งเฮดเดอร์มาจากโรงงาน) โดยจะเป็นเหล็กหล่อแท่งเดียว ซึ่งต้นทุนที่ถูกและง่ายต่อการผลิต แต่มีข้อเสียตรงการกระบาย ไอเสียไม่มีความคล่องตัวเพราะความสั้นของท่อรวมไอเสีย จึงเป็นที่มาของการผลิต “เฮดเดอร์” ที่มีการแยกเป็นท่อ ๆ สูบใครสูบมัน ตามความยาวที่ได้จาการคำนวณและทดลอง จากนั้นค่อยจับรวมเป็นท่อเดียวภายหลัง ส่งผลให้ เครื่องยนต์ สามารถคายไอเสีย ได้สะดวกและสมดุลกว่าท่อรวมไอเสียแบบธรรมดา ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์จึงดีขึ้นตามไปด้วย

“เฮดเดอร์” อาจติดตั้งได้หลายได้หลายแบบ
-แบบ 4-2-1 หมายถึงเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ แยกไอเสียแต่ละสูบออกมา 4 ท่อ ก่อนมารวมเป็น 2 ท่อลักษณะคล้ายตัววีและรวมเป็นท่อเดี่ยวในที่สุด อย่างไรก็ตามในจุดที่รวมเป็น 2 ท่อนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงการชนกันของไอเสียให้มีน้อยที่สุด
-แบบ 4-1 หมายถึงเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ แยกไอเสียแต่ละสูบออกมา 4 ท่อ ก่อนมารวมเป็นท่อเดี่ยว

เทคนิคควรรู้
เปลี่ยน “เฮดเดอร์”แล้วรถแรงขึ้นจริงหรือ

-การเปลี่ยน“เฮดเดอร์” เพียงอย่างเดียวมีผลต่อความแรงของเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
-ถ้าต้องการประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น จะต้องพิจารณา ขนาดท่อไอเสีย หม้อพักใบกลาง และหม้อพักหลังร่วมด้วย
-สำหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ “เฮดเดอร์” แบบ 4-2-1 จะให้อัตราเร่งในช่วงต้น-ปานกลางที่จัดและดีกว่า “เฮดเดอร์” แบบ 4-1 ที่ให้อัตราเร่งดีในรอบสูง หรือที่เรียกว่าปลายไหล

ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ในเมื่อเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขับขี่สนุกขึ้น การบริโภคเชื้อเพลิงก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับ..

………………………………….

คอลัมน์ : รู้ก่อนเหยียบ
โดย “ช่างเอก”
ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ changaek_106@hotmail.com