เมื่อวันที่ 29 ก.ค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุอาการของผู้ป่วยโควิด-19 แยกประเภทดังนี้

ผู้ป่วยสีเขียว : เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป

ผู้ป่วยสีเหลือง : ไอ/มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว

ผู้ป่วยสีแดง : หอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

สำหรับ กลุ่มสีเขียวอยู่ใน รพ.สนาม และ Hospitel ส่วนสีเหลืองและสีแดง ต้องเข้า รพ. คือ จะได้ใช้เตียงที่มีศักยภาพในการรักษาใน รพ.มากขึ้น.