สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,081 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,077 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,101,415 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,588 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,035,989 ราย กำลังรักษา 91,279 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,324,850 ราย หายป่วยแล้ว 4,204,483 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 54 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,088 ราย