เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ได้เกิดฝนโปรยปรายลงมาในช่วงเช้าของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย แต่ทว่าการลงพื้นที่เดินเท้าหาเสียงของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1 พร้อมลูกทีมกลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข 1-6 ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีคำว่าเหน็ดเนื่อย

โดยวันนี้ได้เริ่มเดินหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโรงแรม รวมทั้งผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา โดยนายปรเมศวร์และทีมงานเรารักพัทยา ได้เดินเท้าตั้งแต่โค้งชายหาดพัทยาเหนือ เรื่อยไปตามเลียบชายหาดพัทยากลาง และพัทยาใต้ โดยได้กล่าวทักทายและพูดคุยนโยบายกับประชาชน

ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ได้นำเสนอนโยบายเพื่อปากท้องประชาชนเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพัทยาจากผลกระทบโควิด-19 ภายใต้กรอบการทำงาน BETTER PATTAYA พร้อมกันนี้ยังได้แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อแสดงความพร้อมในการเลือกตั้งพัทยาที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ด้วย.