สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,650 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,647 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,121,783 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,322 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,069,198 ราย กำลังรักษา 78,274 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,345,218 ราย หายป่วยแล้ว 4,237,692 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 56 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,252 ราย