สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,019 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,016 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,129,802 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,807 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,078,005 ราย กำลังรักษา 77,427 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,353 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 17.4

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,353,237 ราย หายป่วยแล้ว 4,246,499 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 56 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,311 ราย