เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา นายหาน จื้อเฉียง (Han ZhiQiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เชิญคณะตัวแทนสื่อมวลชนไทย ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, นายเทพชัย หย่อง สื่อมวลชนอาวุโส อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และ นายธีรยุทธ ชุนหบดี บรรณาธิการ เว็บไซต์ The Nation ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย และสถานการณ์ต่างๆ ในภูมิภาค

โดยมี นายหยาง ซิน อัครราชทูตฯ ร่วมสนทนาด้วย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก