สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,736 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,144,317 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,096,504 ราย กำลังรักษา 73,333 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,367,752 ราย หายป่วยแล้ว 4,264,998 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 54 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,421 ราย