เมื่อวันที่ 14 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรเลือกตั้ง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดสรรบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนรับมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้สำหรับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีน้ำตาล ดังนั้นสำนักงาน กกต.ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้อย่างถูกต้อง.