สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,094 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,150,411 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,105,105 ราย กำลังรักษา 70,775 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.9

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,373,846 ราย หายป่วยแล้ว 4,273,599 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 51 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,472 ราย