กรณีที่ นายจันแสง มีชัย อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 17 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้ลงรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ที่หมู่บ้านจันทร์แสง หมู่ 17 ต.จารพัต ก่อนถูกคณะกรรมการของหมู่บ้าน 5 คนทำหนังสือถึงนายอำเภอศีขรภูมิ เพื่อให้ถอนตัดสิทธิ นายจันแสง ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมายเลข 1 ออก สืบเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติไม่ครบองค์ประกอบคือไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ประกอบกับบ้านมีแต่ยุ้งฉางข้าว ห้องน้ำไม่มี และนายจันแสง ไม่ได้มานอนที่บ้านหลังดังกล่าวมานาน โดยไปนอนที่บ้านภรรยาที่หมู่บ้านจลง หมู่ 10 ต.จารพัต ถึงแม้ว่านายจันแสง จะอ้างว่ามีสำเนาบ้านเลขที่อยู่ที่หมู่ 17 ก็ตาม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายจันแสง ได้ทำหนังสือมายื่นอุทธรณ์กับ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ แต่นายอำเภอติดประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ จ.สุรินทร์ จึงได้ยื่นหนังสือกับนายประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอ ซึ่งนายประกอบ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้นายจันแสง ทราบว่า ตามที่ผู้สมัครได้ทำหนังสือมายื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่าทางอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการภายในหมู่บ้าน 5 คน ซึ่งเป็นคนภายในหมู่บ้าน จากการตรวจสอบพบว่าบ้านที่ผู้สมัครอาศัยอยู่เป็นไปตามความจริงของคณะกรรมการ จึงได้ลงมติให้นายจันแสง หมดสิทธิในการลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ และแต่งตั้งให้นายวัฒนา บุตรสืบสาย ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจันทร์แสง ต่อไป

จ็บปวดเหลือเกิน! ว่าที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านสุดงง โดนกรรมการตัดสิทธิเพราะ ‘ห้องน้ำ’

นายประกอบ กล่าวต่อว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้น ก่อนที่จะลงรับสมัครชาวบ้านบางคนยังไม่ทราบข้อกฎหมายที่แน่ชัด ประกอบกับการลงรับเลือกเป็นผู้ใหญ่คือทางฝ่ายปกครองอำเภอหลังจากที่ได้ทำการเปิดรับสมัครเราจะได้ออกไปทำประชาคมกับชาวบ้านตลอด จนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าทางคณะกรรมการที่แต่งตั้งได้หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของภูมิลำเนา ตลอดจนขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 12(3) เนื่องจากว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ 17 ซึ่งเป็นพื้นที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน แต่นายจันแสง มีที่พักอาศัยอยู่กับภรรยาทั้งสองบ้านและมิได้พักอาศัยอยู่ที่หมู่ 17 ต.จารพัต แต่อย่างใด ประกอบกับบ้านหลังดังกล่าวเป็นเพียงยุ้งฉางข้าว ไม่มีห้องน้ำแต่อย่างใด

นายประกอบ กล่าวอีกว่า กรมการปกครองขอเรียนว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 12 บัญญัติว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์​ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน

ภายหลังจากที่นายจันแสง ได้ฟังคำชี้แจงของนายประกอบ เป็นที่เข้าใจแล้ว จึงได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอที่ให้คำแนะนำตลอดจนข้อกฏหมายได้เข้าใจและยังฝากบอกทุกคนในคณะกรรมการหมู่บ้านว่า “ทุกคนควรมีจริยธรรมและความจริงใจ ตลอดจนให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่ผมไม่รู้ วันนี้รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและคงมีอะไรอีกมากมายที่ผมจะต้องมาพูดคุย เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านจันทร์แสงเขารู้ ผมรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่”