สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5,238 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,236 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,155,649 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,168 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,114,273 ราย กำลังรักษา 66,805 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,271 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.4

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,379,084 ราย หายป่วยแล้ว 4,282,767 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 40 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,512 ราย