สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,893 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 3,890 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,159,542 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,121,596 ราย กำลังรักษา 63,337 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.0

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,382,977 ราย หายป่วยแล้ว 4,290,090 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 38 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,550 ราย