เมื่อวันที่ 29 ก.ค. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต  ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2564 แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ เวลา 19.18 น. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูเก็ต 50 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน 0 ราย

(สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดทั้ง 50 ราย แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อในระบบอยู่ในสถานที่กักกัน (HQ, LQ, YQ) 30 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 10 ราย)

ผู้ติดเชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 282 ราย ผู้ติดเชื้อส่งตัวรักษาต่างจังหวัดสะสม 2 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน 816 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 12 ราย

ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดสะสม 8 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสะสม 4 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,073 ราย ผู้ติดเชื้อจาก Phuket Sandbox สะสม 30 ราย ผู้ติดเชื้อจากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน 18 ราย

ภูเก็ตออกคำสั่งยกระดับคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด เริ่มใช้ 3 สิงหาคม ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากาก และงดกิจกรรมการรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876 และ 062-2435116