สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,099 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,097 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,192,158 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,856 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,166,318 ราย กำลังรักษา 51,006 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,042 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.0

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,415,593 ราย หายป่วยแล้ว 4,334,812 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 29 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,775 ราย