เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯ กทม. (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยผลการนับคะแนนผู้ว่าฯ กทม. ปรากฏว่า หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. สังกัดอิสระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,386,215 คะแนน ส่วนการเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 4,357,098 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,635,283 คน คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.48โดยแยกเป็นผู้สมัครสังกัดพรรคเพื่อไทย 20 คน, พรรคก้าวไกล 14 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 9 คน, พรรคไทยสร้างไทย 2 คน, พรรคพลังประชารัฐ 2 คน และกลุ่มรักษ์กรุงเทพ 3 คน

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ขณะเดียวกันในส่วนรายชื่อ ส.ก. ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ค่อนข้างได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากมีตัวแทนของบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ๆ ต่างส่งคนลงสมัครครบแทบทุกเขต นอกจากนี้บรรดาผู้สมัครบางส่วนก็เป็นคนดังๆ ทั้งอดีต ส.ก., อดีตข้าราชการ รวมไปถึงอดีตกนักมวยสากลแชมป์โลก ฯลฯ ทำให้แต่ละพรรคต่างเกาะติดเฝ้าลุ้นคะแนนกันอย่างใกลชิด

สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่คว้าชัยเลือกตั้ง ส.ก. (คะแนนไม่เป็นทางการ) ไล่ตั้งแต่ 1.เขตพระนคร น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม พรรคก้าวไกล 5,703 คะแนน 2.เขตดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 9,416 คะแนน 3.เขตหนองจอก นายณรงค์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ 26,542 คะแนน 4.เขตบางรัก นายวิพุธ ศรีวะอุไร พรรคเพื่อไทย 3,480 คะแนน 5.เขตบางเขน นายนริสสร แสงแก้ว รักษ์กรุงเทพ 24,213 คะแนน 6. เขตบางกะปิ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ พรรคเพื่อไทย 16,428 คะแนน 7.เขตปทุมวัน น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ รักษ์กรุงเทพ 3,685 คะแนน 8.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 5,690 คะแนน 9.เขตพระโขนง นายสราวุธ อนันต์ชล พรรคก้าวไกล 9,336 คะแนน 10.เขตมีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 24,658 คะแนน

11.เขตลาดกระบัง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา พรรคเพื่อไทย 38,130 คะแนน 12.เขตยานนาวา นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ พรรคก้าวไกล 8,106 คะแนน 13.เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 4,613 คะแนน 14.เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย พรรคก้าวไกล 8,585 คะแนน 15.เขตธนบุรี นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล พรรคเพื่อไทย 16,597 คะแนน 16.เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 9,329 คะแนน 17.เขตห้วยขวาง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล พรรคเพื่อไทย 11,120 คะแนน 18.เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 7,703 คะแนน 19.เขตตลิ่งชัน นางลักขณา ภักดีนฤนาถ พรรคก้าวไกล 13,667 คะแนน 20.เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 14,573 คะแนน (บิดาของนักแสดงสาวโฟกัส จีระกุล)

21.เขตบางขุนเทียน นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 34,158 คะแนน 22.เขตภาษีเจริญ นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย 21,814 คะแนน 23.เขตหนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 29,996 คะแนน 24.เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา พรรคไทยสร้างไทย 9,195 คะแนน 25.เขตบางพลัด นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ พรรคประชาธิปัตย์ 12,575 คะแนน 26.เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต พรรคพลังประชารัฐ 14,615 คะแนน (มารดา น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เลขาฯ รมว.ศึกษาธิการ) 27.เขตบึงกุ่ม นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย พรรคเพื่อไทย 20,993 คะแนน 28.เขตสาทร นายอานุภาพ ธารทอง พรรคก้าวไกล 8,335 คะแนน 29.เขตบางซื่อ น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย พรรคก้าวไกล 19,103 คะแนน 30.เขตจตุจักร นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย พรรคก้าวไกล 22,356 คะแนน

31.เขตบางคอแหลม นายปวิน แพทยานนท์ พรรคเพื่อไทย 9,045 คะแนน 32.เขตประเวศ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 22,971 คะแนน 33.เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ 13,871 คะแนน (อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.สมัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) 34.เขตสวนหลวง น.ส.ปิยะวรรณ จระกา พรรคเพื่อไทย 13,491 คะแนน 35.เขตจอมทอง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคเพื่อไทย 28,443 คะแนน 36.เขตดอนเมือง นางกนกนุช กลิ่นสังข์ พรรคเพื่อไทย 21,238 คะแนน 37.เขตราชเทวี นายเอกกวิน โชคประสพรวย พรรคก้าวไกล 7,107 คะแนน 38.เขตลาดพร้าว นายณภัค เพ็งสุข พรรคก้าวไกล 15,222 คะแนน 39.เขตวัฒนา นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร พรรคก้าวไกล 8,819 คะแนน 40.เขตบางแค นายอำนาจ ปานเผือก พรรคก้าวไกล 19,809 คะแนน

41.เขตหลักสี่ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ พรรคเพื่อไทย 15,101 คะแนน 42.เขตสายไหม น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคไทยสร้างไทย 44,507 คะแนน 43.เขตคันนายาว นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 18,443 คะแนน (ภรรยานายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สส.กทม.เพื่อไทย) 44. เขตสะพานสูง น.ส.มธุรส เบนท์ พรรคเพื่อไทย 14,715 คะแนน 45.เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ พรรคเพื่อไทย 9,381 คะแนน 46.เขตคลองสามวา น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย 29,867 คะแนน 47.เขตบางนา นายฉัตรชัย หมอดี พรรคก้าวไกล 8,827 คะแนน 48.เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม พรรคก้าวไกล 7,827 คะแนน 49.เขตทุ่งครุ นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ พรรคเพื่อไทย 25,931 คะแนน และ 50.เขตบางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,610 คะแนน.