เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ Mini Mecha BFK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกมการแข่งขัน Robo Saleng จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP-ONETAPs คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม เกมการแข่งขัน พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ปัญหา ทั้งยังช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดี ชื่นชมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง