เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันโรคทรวงอก ออกประกาศลดบริการผู้ป่วยนอก ผ่านเฟซบุ๊กโดยข้อความระบุว่า…

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน เนื่องด้วยบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกติดเชื้อไวรัส Covid-19 และทางสถาบันฯ ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 จำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ สถาบันโรคทรวงอกจำเป็นต้องลดการบริการผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ขอความร่วมมืองดเดินทางมายังสถาบันโรคทรวงอก หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ป่วยที่มีนัด ขอให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อการรักษาผ่านทาง Telemedicine หรือ เลื่อนนัด และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์