วันที่ 31 ก.ค. ที่บริเวณมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา มีประชาชนแห่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันถึง 3,400 คนด้วยกันในวันนี้ โดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค หลังการแพร่ระบาดใน อ.ปากช่อง พุ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด เฉลี่ยพบผู้ติดเชื้อวันละ 80-100 คนต่อวัน จนต้องเปิด รพ.สนาม ไว้รองรับผู้ป่วย 2 แห่ง และศูนย์กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 12 ตำบลด้วย

นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.โรงพยาบาลปากช่องนานา กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเข็มแรกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนเนื่องจากเป็นพื้นที่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำนวนผู้ฉีดวัคซีนยอดล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 29-31 ก.ค. รวม 3 วัน มียอดผู้ฉีดวัคซีนรวม 10,000 คน และรวมกับที่ฉีดมาก่อนหน้านั้นประเมินจากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลกว่าร้อยละ 42 โดยไม่รวมกับพื้นที่รอบนอก ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนบริเวณโรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ ต.หมูสี และจุด รพ.มกุฎคีรีวัน ต.โป่งตาลอง ซึ่งเป็นวัคซีนชิโนฟาร์มด้วย

ทั้งนี้นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคุณหมอ รพ.ปากช่องนานา ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ “Rapid Antigen Test” ในการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกในชุมชนตามแนวทางได้เร็ว โดยจะทำการตรวจคัดกรองชุมชนตลาดเทศบาลเมืองปากช่องแบบเชิงรุก จำนวน 1,000 คน บริเวณโรงเรียนคุรุสามัคคี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง