น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วยมีรายละเอียดดังนี้

1.หยุดพิเศษวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค. (ช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา ต่อเนื่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

2.หยุดพิเศษวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 ก.ค. (ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

3.หยุดพิเศษวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ต.ค. (ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

4.หยุดพิเศษวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.65-2 ม.ค.66 (ช่วงวันสิ้นปี ต่อเนื่องปีใหม่ 2566)

สำหรับวันหยุดราชการครึ่งหลังปี 2565 มีทั้งหมด 11 วันดังนี้

1.วันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค.
2.วันเข้าพรรษา 14 ก.ค.
3.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.
4.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.
5.วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.

6.วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
7.วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ต.ค.
8.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.
9.วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
10.วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธ.ค.
11.วันสิ้นปี 31 ธ.ค.