พระครูอุภัยบุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน อาตมาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทั้งพิธีสงฆ์และทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อด้วยร่วมกับนายชั้น ทองดี อายุ 74 ปี สัปเหร่อหรือนายป่าช้าประจำวัด ซึ่งอายุมากแล้ว อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยในการเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องแต่งชุด PPE สวมถุงมือ ใส่หน้ากากป้องกันอย่างรัดกุม

ทั้งนี้อาตมาได้ช่วยกันจัดการเผาศพโควิด-19 มาแล้วถึง 12 ราย เนื่องจากวัดศรีสำราญ เป็นวัดในโครงการให้ใช้เมรุสถานเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 ในเขต อ.สองพี่น้อง จึงมีญาติพี่น้องนำศพผู้ติดเชื้อมาเผา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศพที่อยู่ในครอบครัวยากจน โดยจำนวนศพที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ทางวัด ต้องใช้ถ่าน และน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งแต่เดิมทางวัดศรีสำราญ ในแต่ละปีจะเผาศพทั่วไปประมาณ 4 ศพ ต่อปี แต่แค่เดือน ก.ค.เพียงเดือนเดียวก็ต้องเผาศพคนติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 12 ศพ ทั้งนี้ทางวัดยินดีรับศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทุกรายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยต้องอยู่ในกฎข้อบังคับตามมาตรการทางสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จนท.สาธารณสุข รวมถึง อสม. มาช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยด้วย